М.Шуфутинский, А.Градский, А.Макаревич середина 90-х